Repertoire

Het Politie Orkest Noord-Nederland kiest bewust voor een breed repertoire, dat bestaat uit originele composities voor blaasorkest, bewerkingen van klassiek repertoire en goed gecomponeerde of gearrangeerde werken uit het jazz- en lichte muziek genre.

Programma’s voor concerten en optredens worden zodanig samengesteld dat ze aansluiten op de wensen en omstandigheden van het moment. Daarnaast zijn de programma’s zo samengesteld dat ze passen bij het imago en de uitstraling van het politiebedrijf.

Het PONN geeft relatieconcerten en neemt muzikaal deel aan benefietconcerten georganiseerd door maatschappelijke organisaties. Meestal zijn dit avondvullende programma’s, waarin het repertoire een afgewogen mix is van alle stijlen en genres.

Het PONN geeft eveneens concerten in samenwerking met lokale muziekverenigingen. Het repertoire wordt dan afgestemd op de wensen van de lokale vereniging, zodat het publiek een compleet beeld wordt geboden van de mogelijkheden van een blaasorkest.

Regelmatig wordt samengewerkt met solisten en koren. Zo werden concerten gegeven met Mannenkoor Albatros (Pekela), het Politie Mannenkoor Drenthe, het Grootkoor Groningen, Concertkoor KOV (Katholieke Oratorium Vereniging) Groningen, het Beiler Harmonie Orkest, Gruno’s Postharmonie Groningen en de muziekvereniging Oranje Nassau Smilde.

Als solisten mocht het PONN de afgelopen jaren samenwerken met;

 • Wia Buze
 • Klaas Spekken
 • Gé Reinders
 • Cindy Oudshoorn
 • Maarten Peters
 • Margriet Eshuis
 • Syb van der Ploeg
 • Piter Wilkens
 • Alex Vissering
 • Harry Slinger
 • Edwin Jongedijk
 • Erwin de Vries

Het PONN streeft ernaar aan bijzondere muzikale projecten deel te nemen. Zo werd meegewerkt aan de concertenserie ‘Ofschaid zunder woorden,’ waarin de Zuid-Afrikaanse zanger, tekst- en liedjesschrijver Koos du Plessies centraal stond. Naast Wia Buze en Klaas Spekken werkte ook de Zuid-Afrikaanse zangeres Carla du Plessies (dochter van Koos) aan deze concertenserie mee, even als het jazzcombo van Marco Kerver.

Als bedrijfsorkest van de politie, verleent het PONN haar medewerking aan protocollaire- en ceremoniële evenementen binnen of namens de politieorganisatie. Het repertoire wordt ook op deze omstandigheden afgestemd en het te spelen programma wordt aangepast aan het karakter van het optreden. Er werd onder andere door het PONN opgetreden bij de opening van nieuwe politielocaties, de installatie van de nieuwe korpschef van Friesland, de herdenking van de bevrijding van Groningen en de opening van de Wereld Spelen voor Gehandicapte topsporters (World Disability Games).

Sinds 2013 wordt jaarlijks zes tot acht maal door ensembles van het PONN opgetreden tijdens de beëdigingsceremonie van nieuwe politiemensen én de feestelijke diplomering van studenten van de Politie Academie.

Regelmatig verleent het PONN medewerking aan herdenkingen binnen de Koninklijke Landmacht op het landgoed van het Tehuis voor Oud-militairen & Museum ‘Bronbeek’ te Arnhem.

In 2015 (Groningen-stad), 2016 (Ommen) en in 2018 (Wolvega) verleende het PONN medewerking aan de Landelijke Dag Herdenken Geweldslachtoffers.

Een aantal titels van werken die op dit moment ‘in de map’ zitten om een indruk te geven van de veelzijdigheid van het repertoire;

Concertwerken

 • Pentagram – Johan de Meij
 • Western Pictures – Kees Vlak
 • The Legend of Maracaibo – Jose Alberto Pina

Marsen

 • High School Cadets – John Philip Sousa
 • On the Quarterdeck – Kenneth J. Alford
 • PONN-mars – Johan Nijs

Jazz & lichte muziek

 • Fiesta della Costa – Luc Gistel
 • On the Sunny Side of the Street – Jimmy McHugh
 • Always look on the bright side of life – Eric Idle
 • The Police Tunes medley