Muzikanten

De orkestbezetting van het PONN bestaat uit een mix van politiemensen in actieve politiedienst, collega’s van ketenpartners én enthousiaste burgers die de politie op muzikaal gebied willen helpen.
Omdat het beleid van de Nationale Politie niet (meer) toestaat dat burgers taken uitvoeren binnen-, voor- of namens de politieorganisatie, worden burgermuzikanten officieel aangesteld en beëdigd als ‘Politievrijwilliger in de Ondersteuning-Muziek’ (PVO-M).
 
Lees voor meer informatie de tekst achter de onderstaande link die voor u van toepassing is.

Informatie over meespelen in het Politie Orkest Noord-Nederland