Leiding

Het bestuur van PONN

Voorzitter                                       : Koos Bos (06 – 52 528 662)
Vice-voorzitter/orkestmanager      : Reinder Klei (06 – 11 345 535)
Penningmeester                            : Hessel Haagsma
Secretariaat                                   : Jurrina Ronda/Yvonne Staal
Algemeen bestuurslid                    : Albert Kloezen, Jan Hendrik Vierdag

 

 

Beschermheer

Den OudstenDe burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, is officieel beschermheer van het Politie Orkest Noord-Nederland. Het ambt van burgemeester van de stad Groningen is onlosmakelijk verbonden met het politie-orkest in de Stad. Vanaf 1965 zijn alle burgemeesters van Groningen als beschermheer verbonden geweest aan het politie-orkest. Zo ook nu aan het Politie Orkest Noord-Nederland dat gestationeerd is in de stad GroningenGistermiddag werden ook wij opgeschrikt door het ongelofelijk trieste nieuws van het overlijden van burgemeester Pieter Smit, lid van ons Comité van Aanbeveling. Als oud politieofficier was de heer Smit zeer begaan met de politiemuziek in het algemeen en het Politie Orkest Noord-Nederland in het bijzonder. Wij verliezen in Pieter Smit een toegewijd lid van ons Comité van Aanbeveling die ons orkest een warm hart toedroeg en op wiens steun en advies we altijd konden rekenen. Wij zullen zijn betrokkenheid bij ons orkest node missen en wensen zijn vrouw en kinderen en alle andere naasten heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

 

Comité van Aanbeveling voor PONN

Overlijden Burgemeester Pieter Smit

Op 10 april werden ook wij opgeschrikt door het ongelofelijk trieste nieuws van het overlijden van burgemeester Pieter Smit, lid van ons Comité van Aanbeveling. Als oud politieofficier was de heer Smit zeer begaan met de politiemuziek in het algemeen en het Politie Orkest Noord-Nederland in het bijzonder. Wij verliezen in Pieter Smit een toegewijd lid van ons Comité van Aanbeveling die ons orkest een warm hart toedroeg en op wiens steun en advies we altijd konden rekenen. Wij zullen zijn betrokkenheid bij ons orkest node missen en wensen zijn vrouw en kinderen en alle andere naasten heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

 

 

 

 

H. ApothekerH. KlopstraM. OutJ. Kuin

 

De heren  Haijo Apotheker, burgemeester van de gemeente Sûd-West Fryslân, jurist Hans Klopstra uit Stadskanaal, Marco Out, burgemeester van Assen en Jaap Kuin, burgemeester van Pekela  vormen het Comité van Aanbeveling van PONN.

 

 

 

 

 

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren