Muziek maken bij het Politie Orkest Noord-NederlandHeb je een passie voor (blaas)muziek en wil je binnen onze organisatie meewerken aan representatieve- en ceremoniële evenementen door mee te spelen in het Politie Orkest Noord-Nederland (PONN), dan kan dat.

POLITIE ORKEST NOORD-NEDERLAND zoekt

MUZIKANTEN voor ALLE INSTRUMENTEN uit de FANFARE-bezetting


Het Politie Orkest Noord-Nederland

Het Politie Orkest Noord-Nederland (PONN) is het orkest van de Eenheid Noord-Nederland (provincies Friesland, Groningen & Drenthe). De orkestbezetting bestaat uit een combinatie van beroepspolitiemensen die voor hun plezier buiten diensttijd muziek maken én amateurmuzikanten met de status van Politie Vrijwilliger.

Het orkest heeft een fanfarebezetting en bestaat uit muzikanten die zowel in volledig (tutti) orkestverband repeteren en optreden, alsmede in kleinere (ensemble) bezettingen. Binnen het orkest zijn diverse ensembles actief, waardoor het PONN voor iedere gelegenheid passende muziek in een passende bezetting kan leveren.

Vanzelfsprekend treedt het PONN op binnen het politiebedrijf en geeft het (relatie) concerten namens de politieorganisatie. Daarnaast werkt het PONN mee aan benefietprojecten, maatschappelijke evenementen, open dagen, feestelijkheden en herdenkingen. Het orkest verleent ook muzikale assistentie aan collega’s door op te treden voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie, Defensie en samenwerkingspartners uit de Veiligheidsregio’s (bv. Brandweer).

Het repertoire is breed en divers. Er wordt regelmatig samengewerkt met regionaal- en landelijk bekende solisten. Naast het maken van fantastische muziek, een goed gevulde agenda, een professionele representatie van het politiebedrijf en innovatieve muziekprojecten, zijn plezier in het muziek maken, collegialiteit en een goede sfeer, de belangrijkste kenmerken van het orkest.

Regelmatig worden gastdirigenten uitgenodigd om met het orkest te werken. Tijdens sectie-repetities geven instrumentale specialisten een masterclass. Spelen in het PONN is daarmee niet alleen inspirerend en plezierig, maar ook bijzonder leerzaam.

De orkestbezetting bestaat uit een mix van beroepscollega’s en Politievrijwilligers-muziek.

De leiding van het PONN is in handen van chef-dirigent Frank M. Samsom en orkestmanager Reinder C. Klei.

Voorwaarden voor aanmelding als muzikant bij het PONN

  • instrumentaal niveau 3e/2e divisie repertoire
  • zowel zittend- (concerten) als staand- (ceremoniële optredens) kunnen musiceren
  • in het bezit zijn van een kwalitatief goed instrument (m.u.v. slagwerkers)
  • representatief, flexibel en positief ingesteld
  • beschikbaar (en dus aanwezig) op de (vaste) repetitiemomenten en op de (variabele) momenten van optreden

Werkzaamheden als muzikant bij het PONN

  • optredens & concerten
  • repetities met het volledige orkest
  • repetities in sectie- of ensemble-verband
  • thuisstudie

Specifieke informatie over de inzet in het Politie Orkest Noord-Nederland

Het PONN werkt met een tutti orkestbezetting én met diverse ensemble-bezettingen.

Het tutti orkest verzorgt relatie- en benefietconcerten in de provincies Friesland, Groningen & Drenthe én wordt ingezet bij grotere optredens (bijvoorbeeld 4 mei herdenkingen). 

De ensembles worden met name ingezet voor het muzikaal ondersteunen van politie ceremonieel tijdens (bijvoorbeeld) diploma-uitreikingen, beëdigingen en herdenkingen. Per inzet wordt bepaald welke bezetting het meest passend is voor het betreffende optreden.

Het tutti-orkest repeteert op de donderdagavond, van 19.00 tot 21.15 uur in Zuidlaren

De orkest repetities op donderdagavond vinden wekelijks plaats. Incidenteel wordt op zaterdag gerepeteerd.

Optredens en concerten worden ruim vooraf ingepland en bekend gesteld en vinden op alle momenten van de week plaats, zowel overdag als ‘s avonds. Ervaring heeft geleerd dat ceremoniële optredens binnen de politie vooral op de vrijdag(middag) plaatsvinden. 

Voor elk optreden wordt een planning gemaakt. Deze planning bestaat uit de datum van het optreden, plus de bijbehorende repetitie(s) om het optreden voor te bereiden. Optreden, bijbehorende repetitie(s) én een voor dat optreden passende bezetting vormen samen een ‘project’. Voor elk project wordt ruim vooraf een ‘uitvraag’ gedaan waarop jij je kunt inschrijven. Op deze wijze is er ruimte een project over te slaan vanwege persoonlijke omstandigheden, een optreden met een ander orkest of vakantie, zonder dat dit de inzetbaarheid van het orkest in gevaar brengt. De kern van de ‘uitvraag’ is dat van iedereen die tijdens de uitvraag aangeeft voor een project beschikbaar te zijn wordt verwacht dat hij/zij ook daadwerkelijk aanwezig is. Op basis van die kern worden afspraken met de politieleiding en externe opdrachtgevers gemaakt.

Regeling Eenheid Noord-Nederland

Muziek maken bij het PONN doe je in ‘privétijd’. De landelijke ‘Faciliteitenregeling Muziek’ is uitsluitend van toepassing op het Nederlands Politie Orkest (NPO) in Driebergen; niet op het PONN. Wel heeft de Eenheidsleiding Noord-Nederland toestemming gegeven dat, in overleg met diensthoofd en planner, je dienstrooster zo wordt gepland dat repetitiebezoek mogelijk is.

Optredens voor- of namens de dienst worden gezien als dienstoptredens/dienstopdracht en vallen (dus) binnen je diensttijd.

Regeling Dienst Justitiële Inrichtingen / Dienst Vervoer & Ondersteuning

Muziek maken bij het PONN doe je in ‘privétijd’. De DV&O leiding heeft toestemming gegeven dat, in overleg met diensthoofd en planner, je dienstrooster zo wordt ingericht dat repetitiebezoek en optredens mogelijk zijn. Optredens voor- of namens de dienst worden gezien als dienstoptredens/dienstopdracht en vallen (dus) binnen je diensttijd. Hierbij maakt het geen verschil of dit een optreden binnen/namens de politie of justitie is; beiden worden gezien als ‘dienst’. 

Regeling andere diensten (samenwerkingspartners van de politie)

Momenteel zijn er geen contacten of afspraken met de leiding van andere diensten. Laat dit echter geen belemmering zijn ! Na (aan)melding neemt de leiding van het PONN contact op met de leiding van jouw dienst om tot een regeling (afspraak) te komen die vergelijkbaar is met die van de collega’s binnen de politie en de DJI.

Belangstelling

Heb je belangstelling, verwacht je te voldoen aan de voorwaarden én ben je beschikbaar op de genoemde momenten, meld je dan aan om vrijblijvend één of meerdere repetities mee te spelen.Voor aanvullende informatie of vragen over het Politie Orkest Noord-Nederland kun je kijken op de website: www.ponn.nl of contact opnemen met orkestmanager Reinder C. Klei via
gsm 06 – 113 45 535.