Orkest Manager – Assistent dirigent

Reinder C. KleiReinderGala

Vanaf 1 januari 2010 is Reinder Klei uit Garmerwolde assistent-dirigent van PONN .
REINDER KLEI (1956) is sinds 1975 in dienst bij de politie. Momenteel werkt hij als inspecteur van politie bij de Unit Conflict- en Crisisbeheersing van de politie in Noord-Nederland. Hij studeerde trompet en bugel bij Lubertus Leutscher en Tseard Verbeek en later directie bij Wim Jongen, Bert Kosmeier en Gert Jansen. In 1985 volgde hij een opleiding ‘orkestmanagement’ aan ‘Blue Lake Fine Arts Camp’ in Michigan, USA. In 1992 behaalde Reinder het diploma ‘assistent-dirigent.’

Van 1992 tot 2000 was Reinder Klei dirigent van de muziekverengingen Voorwaarts in Harkstede en Wilhelmina in Leens. Van 2000 tot 2015 was hij dirigent van het Beiler Harmonie Orkest in Beilen. Van 1995 tot 2010 was Reinder als trompettist verbonden aan het Nederlands Politie Orkest in Driebergen. Sinds 1986 is hij tevens trompettist bij Gruno’s Postharmonie in Groningen. Bij PONN speelt hij solo-bugel en vervult hij tevens de functie van concertmeester.