Leiding

Het bestuur van PONN

Voorzitter                                       : Koos Bos (06 – 52 528 662)
Vice-voorzitter/orkestmanager      : Reinder Klei (06 – 11 345 535)
Penningmeester                            : Hessel Haagsma
Secretariaat                                   : Jurrina Ronda/Yvonne Staal
Algemeen bestuurslid                    : Albert Kloezen, Jan Hendrik Vierdag

 

 

Beschermheer

Den OudstenDe burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, is officieel beschermheer van het Politie Orkest Noord-Nederland. Het ambt van burgemeester van de stad Groningen is onlosmakelijk verbonden met het politie-orkest in de Stad. Vanaf 1965 zijn alle burgemeesters van Groningen als beschermheer verbonden geweest aan het politie-orkest. Zo ook nu aan het Politie Orkest Noord-Nederland dat gestationeerd is in de stad Groningen.

 

 

 

Comité van Aanbeveling voor PONN

H. ApothekerH. KlopstraM. OutP. SmitJ. Kuin

 

De heren  Haijo Apotheker, burgemeester van de gemeente Sûd-West Fryslân, jurist Hans Klopstra uit Stadskanaal, Marco Out, burgemeester van Assen,  Pieter Smit, burgemeester van Oldambt en Jaap Kuin, burgemeester van Pekela  vormen het Comité van Aanbeveling van PONN.

 

 

 

 

 

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren